сряда, 18 септември 2013 г.
ЛЯСТОВИЧКИТЕ ОТЛИТАТ

Две лястовички, стегнати за път,
над детската градина се въртят.
- Деца, излезте вън да се простим,
че време е на път да отлетим.
- Довиждане, на добър час!
Но имаме една молба към вас –
на всичките добри деца със 
бели, черни или мургави лица
за детската градина разкажете,
предайте им от все сърце привети.
Хей, лястовички, пътници крилати,
напролет пак в гнездото си елате!
ЛЕДА МИЛЕВА