вторник, 4 март 2014 г.

Покана

На нашето тържество ела,
забавлявай се сега!
Песни и танци ще покажем,
че сме весели ще докажем!
Очакваме те с широка усмивка на 6-ти март 2014г.
от 16 и 30 часа във физкултурния салон на детската градина J

                             гр.“Детелина“