четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Ето коя хубава песен учим :)


Дий, дий, друс, друс, друс (2)

Отпред, отпред на каручката
е седнала, седнала внучката
и вози я, вози я Марето -
на дядо, на дядо магарето.

Дий, дий, друс, друс, друс (2)

Отиват, отиват на лозето,
узряло е, узряло е гроздето. 
И с малката, малката кошничка
ще бъде на дядо помощничка! 

Дий, дий, друс, друс, друс (2)